It’s more than

just company

DDS is a Family

Vị trí tuyển dụng

Cơ hội làm việc cùng chúng tôi

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, giúp bạn thỏa sức sáng tạo, phát triển, thể hiện rõ cá tính của bản thân. 
Hãy gửi CV của bạn cho chúng tôi qua mail nga.hoang@ddsolution.co 

Java/Python Backend Developer (Junior)

Cơ hội dành cho các bạn có kinh nghiệm với framework Java Spring từ 1-3 năm

10-20 tr VNĐ

Frontend Developer ReactJS (Fresher)

Công việc phù hợp với các bạn đã có  kinh nghiệm với ReactJS từ 6 tháng tới 1 năm.

8-12 tr VNĐ

Android Developer
(Junior)

Công việc dành cho các bạn đã có kinh nghiệm với Java/Kotlin từ 1-3 năm

10-20 tr VNĐ

iOS Developer
(Fresher)

Cơ hội dành cho các bạn có kinh nghiệm với Swift từ 6 tháng tới 1 năm.

8-12 tr VNĐ

UX/UI Designer Intern/Fresher
(Intern)

Cơ hội dành cho các bạn yêu thích thiết kế.

2-14 tr VNĐ

iOS Developer
(Junior)

Cơ hội dành cho các bạn có kinh nghiệm với Swift từ 1-3 năm.

10-20 tr VNĐ

Frontend Developer ReactJS (Junior)

Công việc phù hợp với các bạn đã có  kinh nghiệm với ReactJS từ 1 năm tới 3 năm.

10-20 tr VNĐ

Java/Python Backend Developer
(Fresher)

Cơ hội dành cho các bạn có kinh nghiệm với framework Java Spring từ 1-3 năm.

8-12 tr VNĐ

Android Developer
(Fresher)

Công việc dành cho các bạn đã có kinh nghiệm với Java/Kotlin từ 6 tháng- 1 năm

8-12 tr VNĐ

DD Solution

DDS (Day Dreamer Solution) là công ty công nghệ với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao, cung cấp những giải pháp sáng tạo tới người dùng.
"You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one."

Chọn ngôn ngữ cho trang web

Vietnamese

English