Đăng ký ứng tuyển

Để có cơ hội trở thành một phần của DD Solution

ỨNG TUYỂN

Quay lại trang tuyển dụng

DD Solution

DDS (Day Dreamer Solution) là công ty công nghệ với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao, cung cấp những giải pháp sáng tạo tới người dùng.
"You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one."

Chọn ngôn ngữ cho trang web

Vietnamese

English